Zajęcia w Przedszkolu Muzycznym odbywają się w cyklu czteroletnim. Prowadzone są elementami metod C. Orff'a, Z. Kodaly'a, E. Jaques Dalcroze'a i E. E. Gordona. Dzieci uczęszczają na zajęcia raz w tygodniu:

 • 2-3-4-latki po 25 minut
 • 5-6-latki po 35 minut.

Niewielka ilość osób na zajęciach  (12-15) umożliwia optymalny rozwój zdolności muzycznych dzieci. Nieoceniona wydaje się obecność rodziców na zajęciach w pierwszych miesiącach edukacji muzycznej (szczególnie w przypadku 2 i 3-latków).

Celem zajęć umuzykalniających jest:

 • rozwój zdolności muzycznych,
 • rozwój zainteresowań muzycznych,
 • ogólny rozwój dziecka przez muzykę.

Okres przebywania w przedszkolu uważa się za najwłaściwszy do rozpoczęcia podstawowej, poważnie traktowanej edukacji muzycznej. Każde dziecko "nosi w sobie" muzykę spontaniczną, ma potrzebę zabawy, śpiewu, gry, tańca i tworzenia własnych śpiewanek. W tym wieku kształtują się upodobania i podstawy osobowości.
W okresie od 2 do 6 roku życia śpiew i muzyka są ściśle powiązane z zabawą ruchową. Dzieci chętnie nucą, bawią się i tańczą przy muzyce. Z łatwością opanowują podstawowe pojęcia muzyczne, techniki gry na instrumentach perkusyjnych oraz kroki taneczne.  Wprowadzane są w świat muzyki. Mają możliwość kontaktu z "żywą" muzyką.
W trakcie ostatniego roku edukacji przedszkolnej przeprowadzony zostaje test "Średniej miary słychu muzycznego E. E. Gordona". Służy on przede wszystkim informacji o poziomie uzdolnień muzycznych dziecka. O jego wynikach poinformowani są rodzice.

W toku nauczania realizowany jest:
RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA  W PRZEDSZKOLU  MUZYCZNYM

1. ĆWICZENIA I ZABAWY MUZYCZNO - RUCHOWE:
    a) Ćwiczenia i zabawy kształtujące prawidłową postawę, wyrabiające sprawność fizyczną oraz estetykę ruchów:
         -  chodzenie, bieganie, podskoki w ustawieniu swobodnym 1 zorganizowanym (w kole, rzędzie, w rozsypce, parami), próby utrzymania regularnych odstępów pomiędzy dziećmi w kole
         - kształtowanie sprawności manualnych poprzez ćwiczenia z rekwizytami,
         - poznawanie własnego ciała (ćwiczenia poszczególnych grup mięśni),
    b) Ćwiczenia i zabawy orientacyjno - porządkowe:
         - reakcja na sygnały muzyczne,
         - ćwiczenia przestrzenne (różnorodne ustawienia na sygnały w kole, parach, grupach, w dwu-, trzyosobowych kółkach, w szeregu, itd.
         - ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne,
         - gry i zabawy z zachowaniem ustalonych zasad,

2. ĆWICZENIA WYRABIAJĄCE POCZUCIE RYTMU I TEMPA:
         - słuchanie rytmów "mówionych" (w metrum parzystym, nieparzystym, kombinowanym, typowym, nietypowym),
         - poruszanie się w pulsie,
         - wyklaskiwanie wartości miarowych,
         - wyklaskiwanie prostych rytmów,
         - granie rytmów znanych piosenek na instrumentach perkusyjnych,
         - rozpoznawanie znanych piosenek, rytmiczanek w oparciu o ich charakterystyczny rytm,
         - rozróżnianie metrum parzystego i nieparzystego,
         - rozróżnianie motywów rytmicznych: "różny", "taki sam",
         - utrzymywanie jednakowego tempa marszu,
         - próby stopniowego przyspieszania i zwalniania tempa w marszu, mowie i klaskaniu,
         - nauka prostych tańców ludowych i narodowych,

3.ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE INWENCJĘ TWÓRCZĄ DZIECKA:
    a) Ćwiczenia i zabawy ruchowe:
         - naśladowanie ruchów zwierząt, czynności dorosłych, itp.,
         - odtwarzanie ruchem i gestem nastroju muzyki,
         - próby ilustrowania ruchem piosenek i miniatur instrumentalnych wg propozycji nauczyciela oraz pomysłów dzieci,
    b) ćwiczenia słowno - muzyczne:
         - nauka gry na dzwonkach diatonicznych różnych skal dźwiękowych, ilustrujących opowiadanie nauczyciela lub ułożone przez dzieci,
         - układanie melodii do podanych tekstów,
         - układanie własnych tekstów, tworzenie do nich własnych melodii,

4. ĆWICZENIA SŁUCHOWO - GŁOSOWE:
         - rozpoznawanie odgłosów z otoczenia - zagadki słuchowe, rozpoznawanie rejestrów, kontrastów dynamicznych, barwy instrumentów muzycznych,
         - rozróżnianie melodii opadających i wznoszących się,
         - rozpoznawanie znanych piosenek na podstawie fragmentów melodii (granych lub śpiewanych),
         - określanie kontrastów: szybko - wolno, smutno - wesoło (starsze dzieci durowo - molowo), cicho - głośno (piano - forte), wysoko - nisko,
         - aktywne słuchanie krótkich utworów literatury muzycznej,
         - słuchanie melodii opartych na różnych skalach (jońskiej, doryckiej, frygijskiej, lidyjskiej, miksolidyjskiej, eolskiej harmonicznej, lokryckiej),
         - rozpoznawanie ilości granych dźwięków,
         - rozpoznawanie tańców ludowych na podstawie granej lub śpiewanej melodii,
         - śpiewanie w górę i w dół gamy: majorowej, minorowej eolskiej i harmonicznej,
         - śpiewanie piosenek w metrum parzystym, nieparzystym, opartych na różnych skalach,
         - ćwiczenia emisyjne, oddechowe i regulujące siłę głosu,
         - ćwiczenia artykulacyjne,
         - rozpoznawanie motywów zakończeniowych: D - T,
         - umiejętność zakończenia melodii na T,
         - powtarzanie motywów melodycznych za głosem lub instrumentem,
         - śpiewanie melodii solmizacją,
         - układanie prostych melodii z szablonów (na zasadzie dyktanda),

5. MUZYKOWANIE NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH:
         - nauka gry na dzwonkach diatonicznych,
         - nauka gry na pozostałych instrumentach perkusyjnych,
         - granie akompaniamentów do piosenek i utworów instrumentalnych,
         - tworzenie prostych ilustracji dźwiękowych,

6. WYBRANE WIADOMOŚCI O MUZYCE:
         - wprowadzenie pojęć: piano, forte, dur, moll, ćwierćnuta, ósemka, półnuta, cała nuta, pauza ćwierćnutowa, puls, rytm, zwrotka, refren, klawiatura, bas, wiolin, dyrygent, partytura, koncert, itp.
         - nazwy instrumentów muzycznych,
         - nazwy polskich tańców ludowych,
         - określanie wartości nut wg czasu ich trwania,
         - formy: ronda, ABA, AB, piosenki,
         - nazwy solmizacyjne i literowe.

Służenie dziecku przy pomocy muzyki jest zadaniem delikatnym. "Zdane na łaskę" dorosłych, pełne ufności do nauczyciela, ze swą oryginalnością psychiczną dziecko potrzebuje nauczyciela - wychowawcy, przekazującego piękno, pilnującego porządku.
Wartości i treści wpajane małym dzieciom w okresie "emocjonalnej i poznawczej chłonności" mają istotne znaczenie w kształtowaniu się późniejszej postawy dojrzałego człowieka. Słuszne wydaje się stwierdzenie J. Brunera, że "dziecko jest ojcem człowieka w sposób, który może stać się nieodwracalnie jednokierunkowy, ponieważ nadrobienie niewielkiego nawet zubożenia jego doświadczeń we wczesnym okresie dzieciństwa stanowi dla większości organizmów przeszkodę nie do pokonania w późniejszym okresie życia".                                                                                          Opracowała:
                                                                                                         mgr Agnieszka Sienkiewicz


 

Informacje kontaktowe

 • ul. Mieszka I 5,
  15-054 Białystok
 • budynek SP1 oraz SG4
 • 609 - 600 - 815
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza misja

Naszą misją jest prowadzenie poważnie traktowanej podstawowej edukacji muzycznej dzieci już w okresie przebywania w przedszkolu, który uważa się za najwłaściwszy do jej rozpoczęcia. To właśnie wtedy każde dziecko "nosi w sobie" muzykę spontaniczną, ma potrzebę zabawy, śpiewu, gry, tańca i tworzenia własnych śpiewanek. W tym wieku kształtują się upodobania i podstawy osobowości. Należy rozwijać je twórczymi metodami wychowania muzycznego.