Zapraszam na pierwsze zajęcia 11 września 2021.Na zajęciach wszystkie dzieci muszą mieć obuwie na zmianę. Powyższy obowiązek obejmuje także Rodziców dzieci 2,3-letnich (Rodzice w tych grupach biorą czynny udział w zajęciach).

 
Stosujemy się do wszystkich obowiązujących wytycznych:

  •     Z dzieckiem przychodzi tylko jeden Rodzic/opiekun.
  •     Po wejściu dezynfekujemy obowiązkowo ręce.
  •     Dorosłych przebywających na terenie szkoły obowiązują maseczki zasłaniające nos i usta,
  •     Nie przyprowadzamy dzieci zakatarzonych, kaszlących oraz z podwyższoną temperaturą,
  •     Osoby dorosłe przejawiające powyższe objawy także nie powinny przychodzić z dzieckiem na zajęcia.

 Agnieszka Sienkiewicz